Algemene infoavond:

Projectweken:

Week van de mobiliteit

 

Week van het bos

 

Voorleesweek

 

Week tegen pesten

 

Jeugdboekenmaand

 

Oudercontacten:

De Bolster en Ten Dorpe

oudercontact 

oudercontact 

oudercontact 

oudercontact (enkel L6)

oudercontact  (niet voor L6)

 

Belangrijke data De Bolster:

(onder voorbehoud Corona)

Strapdag De Bolster 

Grootouderfeest

Kinderfuif

Carnavalstoet

Eetfestijn

Schoolfeest

Proclamatie K3

 Proclamatie L6

 

Zeeklassen 5de - 6de leerjaar

De Bolster en Ten Dorpe

 

Belangrijke data Ten Dorpe:

(Onder voorbehoud Corona)

Quiz ouderwerkgroep

Lampionnentocht

Carnavalstoet

Grootouderfeest KS

Schoolfeest

Proclamatie K3

Proclamatie L6

 

Laatste schooldag


Levensbeschouwelijke vakken:

(Onder voorbehoud Corona)

Rooms - Katholieke godsdienst

Eerste communie Ten Dorpe

Eerste communie De Bolster

Vormsel De Bolster - Ten Dorpe

 

Niet-Confessionele Zedenleer

Lentefeest (eerste leerjaar)

De Bolster - Ten Dorpe

Feest vrijzinnige jeugd (zesde leerjaar)

De Bolster - Ten Dorpe

 

Islam

Suikerfeest

 

Offerfeest

     vrijdag 28 augustus 2020

 

     Maandag 14 september t.e.m.

     vrijdag 15 september 2020

     Maandag 12 oktober t.e.m.

     vrijdag 16 oktober 2020

     Maandag 23 november t.e.m.

     vrijdag 27 november 2020

     Maandag 8 februari t.e.m.

     vrijdag 12 februari 2021

     Maart 2021

 

   

 

     dinsdag 27 oktober 2020

     dinsdag 19 januari 2021

     dinsdag 30 maart 2021

     maandag 28 juni 2021

     dinsdag 29 juni 2021

 

 

 

      vrijdag 18 september 2020

      woensdag 21 oktober 2020

      vrijdag 23 oktober 2020

      woensdag 10 februari 2021

      vrijdag 5 maart 2021

      zaterdag 5 mei 2021

      donderdag 24 juni 2021

      dinsdag 29 juni 2021

 

      maandag 1 februari 2021 t.e.m.

      vrijdag 5 februari 2021

 

 

 

     zaterdag 17 oktober 2020

     zaterdag 21 november 2020

     woensdag 10 februari 2021

     woensdag 24 maart 2021

     zaterdag 29 mei 2021

     donderdag 24 juni 2021

     dinsdag 29 juni 2021

 

     woensdag 30 juni 2021

 

 

 

 

     zaterdag 1 mei 2021

     zaterdag 8 mei 2021

     ouders hebben de keuze tussen 

     zaterdag 15 mei of zondag 16 mei 2021

 

     zondag 28 maart 2021

 

     zaterdag 8 mei en zondag 9 mei 2021

 

 

 

     Maandag 12 april t.e.m.

     dinsdag 11 mei 2021

     Maandag 19 juli t.e.m.

     vrijdag 23 juli 2021

 

   

Belangrijk voor de ouders van onze leerlingen 5de en 6de leerjaren!

Opendag en inschrijvingen Koninklijk Atheneum Mortsel

Zie website Koninklijk Atheneum Mortsel

Vanaf dit schooljaar wordt er digitaal ingeschreven.  Meer informatie vindt u op de website.