Welkom in het peuterklasje!
Samen met juf Lot beleven we :

  • leuke en fijne momenten
  • ontdekken en zoeken met materialen
  • exploreren en experimenteren met knutselmateriaal
  • zingen en dansen
  • vertellen en luisteren
  • en nog zo veel meer…

We maken er een gezellig en leerrijk schooljaar van!