Birgit  Stefan
leerkracht lichamelijke opvoeding kleuterschool  leerkracht lichamelijke opvoeding lagere school
  mieke
zorgcoördinator zorgjuf lagere school
 Juf An  Juf Ellen
 zorgjuf lagere school zorgjuf kleuterschool
 Juf HIlde  An
zorgjuf kleuterschool kinderverzorgster
 Amar  
 Leerkracht islam