Gedurende het schooljaar kan u terecht bij de directeur of op het schoolsecretariaat tijdens de schooluren en liefst op afspraak.

Kleuters mogen naar school vanaf de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden, op of na een instapdag.
Kleuters die al 3 jaar zijn en oudere leerlingen mogen elke schooldag instappen.

Eerst vragen wij u een afspraak te maken met de directeur ( 03/449 89 05 ) Tijdens dit gesprek krijgt u toelichting over de werking van de school en een rondleiding. U voorziet hiervoor best 45 minuten tot een uur.
Bij inschrijving verklaart u zich akkoord met het pedagogisch project en het schoolreglement van de school.

Voor de inschrijving brengt u het identiteitspasje mee van uw kind.

 Instapmomenten voor onze allerkleinsten

na de zomervakantie : maandag 2 september 2019
na de herfstvakantie : maandag 4 november 2019
na de kerstvakantie : maandag 6 januari 2020
op de teldatum : maandag 3 februari 2020
na de krokusvakantie : maandag 2 maart 2020
na de paasvakantie : maandag 20 april 2020
na 0-H-Hemelvaart : maandag 25 mei 2020

De instapdag van uw kindje kan u hier berekenen.
http://www.ond.vlaanderen.be/basisonderwijs/kleuterparticipatie/instapdatum.htm

Alle scholen in Mortsel schrijven digitaal in.  Op de website van de school vindt u meer informatie.

Vanaf oktober maken wij graag tijd vrij voor een persoonlijke rondleiding.